www.mobarn.noVåre barnehager

Oppdatert Barnehagefakta for 2019.

Barnehagefakta gir deg informasjon om ansattes utdanningsbakgrunn, antall barn per ansatt i barnehagen, om barnehagen oppfyller pedagognormen og resultater fra Foreldreundersøkelsen 2018. I tillegg finner du opplysninger om barnehagens beliggenhet, leke- og oppholdsareal, antall barn i barnehagen og om barnehagens eier. Du kan se tallene for flere barnehager og for hele kommunen. Under ligger lenken til tallene for Mobarn Bolsøya barnehage.