/>
www.mobarn.noVåre barnehager

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Bolsøya barnehage har vært en Miljøfyrtårnbedrift i 3 år og blir nå resertifisert for 3 nye år. Det betyr at vi går igjennom praksisen vår i forhold til de krav som stilles.

Vi kildesorterer alt avfall og leverer det dit det skal. Vi lærer barna å ta vare på det vi har og gjenbruke ting på nye måter. Vi bruker naturen til leik og kreativitet. Energiforbruk og transport er områder vi må tenke igjennom. 

Produktene vi bruker skal være mest mulig miljøvennlige og fri for skadelige stoffer, både i forhold til barna og miljøet. Barnehagen lærer barna å dyrke egne nyttevekster og bruker disse i maten.

Som voksne, må vi gå foran som gode eksempler i forhold til å ta vare på miljøet, slik at våre barn får så gode oppvekstvilkår og framtidsutsikter som mulig!

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

Miljøfyrtårnsertifikat

 

Årlig klima- og miljørapport finner du her:

2020