www.mobarn.noVåre barnehager

Oppholdsbetaling og matpenger

Følgende priser gjelder pr. mnd. i Mobarns barnehager pr. 01.01.2021:

100 % plass  - Oppholdsbetaling kr. 3230 + Mat kr. 325

  80 % plass  - Oppholdsbetaling kr. 2947 + Mat kr. 260

  60 % plass  - Oppholdsbetaling kr. 2226 + Mat kr. 195

  50 % plass  - Oppholdsbetaling kr. 1850 + Mat kr. 163

Når plassen er tildelt for hele barnehageåret, betales det for 11 måneder. Juli er betalingsfri og motsvarer 4 ukers ferie for barnet gjennom året. 3 av ukene må  tas sammenhengende i sommerferieperioden. Skolestarterne kan slutte til 1. august, dersom plassen sies opp innen 1.april. Se ellers vedtektene for nærmere informasjon.