www.mobarn.noVåre barnehager

Oppholdsbetaling og matpenger

Følgende priser gjelder pr. mnd. i Mobarns barnehager pr. 01.01.2023

100 % plass  - Oppholdsbetaling kr. 3000 + Mat kr. 400

  80 % plass  - Oppholdsbetaling kr. 2640 + Mat kr. 320

  60 % plass  - Oppholdsbetaling kr. 1980 + Mat kr. 240

  50 % plass  - Oppholdsbetaling kr. 1650 + Mat kr. 200

Når plassen er tildelt for hele barnehageåret, betales det for 11 måneder. Juli er betalingsfri og motsvarer 4 ukers ferie for barnet gjennom året. 3 av ukene må  tas sammenhengende i sommerferieperioden. Skolestarterne kan slutte til 1. august, dersom plassen sies opp innen 1.april. Se ellers vedtektene for nærmere informasjon.