www.mobarn.noVåre barnehager

FORUTs Barneaksjon

Onsdag 16. oktober arrangerte vi kafé i barnehagen til inntekt for FORUTs Barneaksjon. Det ble solgt forskjellige sorter mat og drikke, og i tillegg hadde vi et stort og variert utvalg av premier til loddsalget.

Vi har blitt kjent med Nanah i Sierra Leone og hvordan det er

å være barn i en annen del av verden enn vår egen.

Nanah har faktisk samme kosedyr som oss,

for vi har også Løveungen og Monki!

Vi har lært at i Sierra Leone bor det ekte løver

og det vokser palmetrær der.

Vi har tegnet palmer, løver og Nanah i Sierra Leone.

Sierra Leone betyr Løvefjellet. Det er et av verdens fattigste land.

Vi takker barna for engasjementet de viser for andre barn som

ikke har det så godt som oss i Norge. Takk også til personalet

for gjennomføringen av barneaksjonen med læringsmateriell

fra FORUT og for innsatsen under kaféen og loddsalget.

En stor takk til alle foreldre og søsken som stiller opp og deltar

på arrangementet, slik at vi kan bidra til å hjelpe barn som trenger vår hjelp!