www.mobarn.noVåre barnehager

Foreldreundersøkelsen 2020

Moldebarnehagene vil også i år delta i foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet. I denne undersøkelsen får foreldre og foresatte gitt uttrykk for sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og andre forhold ved barnehagen.

Alle barna i vår barnehage blir representert, gjennom at en av foreldrene blir invitert gjennom SMS og e-post. Undersøkelsen gjennomføres på nett, gjennom tilgang som blir sendt fra Udir. 

Resultatene fra undersøkelsen brukes først og fremst til å gjøre barnehagen bedre. Personalet får direkte innspill fra foreldregruppen og kan bruke dette til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet. Samarbeidsutvalget får også resultatet til bearbeiding. Alle Mobarns barnehager deltar, slik at man kan bruke resultatene til internt utviklingsarbeid. Resultatene vil også inngå i grunnlaget for Udirs statistikker og blir publisert på Barnehagefakta.no i februar 2021.

Undersøkelsen blir tilgjengelig i ukene 47 og 48. Vi håper på full oppslutning om årets foreldreundersøkelse, slik at vi får et bredest mulig resultat, der alle får gitt sine innspill. På forhånd takk!

Info fra Udir