www.mobarn.noVåre barnehager

Foreslått endring i makspris barnehager

 

 

Til foreldre med barn i Mobarn

 

 

 

56-5-7   Molde 09.11.15

 

 

FORESLÅTT ENDRING I MAKSPRIS BARNEHAGER

 

I forslaget til statsbudsjett er månedsbetaling for hel plass i barnehage satt til

Kr 2 655,- pr mnd.

 

Foreldre/betalere varsles hermed om at dersom forslaget blir vedtatt vil prisene for barnehageplasser i Mobarn bli endret tilsvarende med virkning fra 01.01.16, gjeldende for forfall januar pr 20.01.16.

 

Deltidsplasser økes etter forholdsnøkkel.

Nye satser blir offentliggjort når vedtaket i statsbudsjettet er fattet.

 

Kostpenger økes fra kr 275,- til kr 300,- pr mnd fra 01.01.16.

 

For familier med redusert månedsbetaling og/eller gratis kjernetid, vil makspris i hht familiens vedtak opprettholdes for vårsemesteret 2016 frem til det evt kommer nytt vedtak fra kommunen.

 

For Mobarn

 

Marianne Flydahl

Møre og Romsdal Boligbyggelag

971 31750