www.mobarn.noVåre barnehager

Miljøfyrtårn

Mobarn Bolsøya barnehage har vært sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift siden 2012. Ved å oppfylle vilkårene, blir vi resertifisert hvert tredje år.

Vi har fokus på at driften av barnehagen skaper et godt miljø for barna og de ansatte, samtidig som foresatte skal være trygge for barna sine. Kostholdet skal være sunt og næringsrikt, og i tråd med retningslinjene fra myndighetene. Vi satser også mye på uteliv og bygging av vennskap.

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og miljøet. Dette gjør vi gjennom å bruke naturen som lekearena, både innenfor og utenfor barnehagens gjerde.

Vi har et fantastisk naturområde rett utenfor barnehagens gjerde. Her er der tett granskog, som vi kaller for "Trollskogen". Her er det grønt "vegg-til-vegg"-teppe av deilig, myk mose, store steiner og rotvelter. Et herlig sted for lek og opplevelser, der vi får brukt fantasien og oppleve spenning. Bor det et troll her, mon tro.....?!

Vi har også "Hundremeterskogen" en liten spasertur fra barnehagen. Her er det mer åpen furuskog, bakker og hauger, og en fantastisk utsikt til mange kanter. Vi ser sjøen med ferger og annen båttrafikk, vi ser alpinbakken på Tusten, flyplassen og byen. 

Området innbyr til allsidig lek og kroppslige utfordringer. Vi må klatre i terrenget for å komme oss på toppen, vi kan hoppe fra den store steinen når vi tør det, og så må vi kanskje følge stien ned igjen og passe oss for greiner og røtter, slik at vi ikke snubler og faller.

Trærne på haugen kan bli til hytte eller utsiktstårn, eller fjøs, eller butikk! Bare fantasien setter grenser!

Et rotveltet tre blir kanskje til et fly, som skal ta oss langt avsted!

I naturen leker barna med det materialet som finnes på stedet. Barna må samarbeide for å bli enige om roller og regler, de har store områder å bevege seg på og her kan man bruke "utestemme". Barna lærer å bevege seg i ujevnt terreng, de hjelper hverandre og vi tar med oss det vi har brukt tilbake til barnehagen. I tillegg lærer vi å ta med oss søppel som vi finner, slik at vi kan sortere det i barnehagen og legge det dit det hører hjemme.

Både i og utenfor barnehagen finnes et rikt dyreliv, med "Kråke-Bertil"er som spiser opp maten vår hvis de får tak i den, til tusenbein, biller, fluer, humler, mygg, maur og mark, pluss mye mer. Vi ser at maurtuene flytter på seg og ser maur som bærer tungt. Marken i jorda hjelper oss å omdanne blader, gress og annet organisk materiale til ny og fin jord. Til og med gamle brødskiver og annet matavfall kan bli til ny dyrkingsjord. Vi har laget oss et markeksperiment med litt jord, løv, gammelt brød og mark i en gjennomsiktig plastflaske, der vi kan følge omdanningsprosessen. Spennende!!

Skjer det noe i maurtua, tro?

Denne lille marken kan faktisk å lage jord!!

Å lære seg å ferdes i naturen og ta vare på den, ha god plass til lek og vennskap, samt utføre oppgaver sammen med andre barn og voksne, gir kunnskap og holdninger som barna tar med seg videre i livet. Å bruke kroppen sin og mestre utfordringer gir oss alle et godt grunnlag for god fysisk og psykisk helse. Vi ferdes ute hele året, slik at barne lærer seg hva som trengs av klær og utstyr for å være tørr og passe varm. Miljøengasjementet er mer enn å pante flasker, resirkulere glass og metall, og putte avfallet i riktige kontainere.

 

Miljøtenking er at vi skal forvalte vår jord slik at alle skal lære å ivareta naturen, seg selv og ha omsorg for hverandre til beste for fellesskapet.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt! Hva er ditt bidrag?