www.mobarn.noVåre barnehager

Det store barnehagevalget

I Norge er det fritt barnehagevalg, og hver dag jobber vi for å gi barna i vår barnehage et best mulig tilbud – og for å gjøre oss fortjent til flere søkere. Vår viktigste oppgave er å tilby gode og trygge barnehageplasser til barna og familiene som velger oss. Men i år er det et annet barnehagevalg som kan vise seg å bli minst like viktig for oss private barnehager: Kommunevalget.

Vil politikerne fremdeles la private bidra til gode tilbud for barn og foreldre? Vil det være liv laga for barnehagen vår også fremover? Dette er viktige spørsmål for oss, og vi antar at det er interessant også for familiene som har barna sine i våre barnehager. Og for de ansatte som jobber i våre barnehager, og som hver dag gjør en utrolig viktig jobb.

Derfor har PBL (Private Barnehagers Landsforbund) laget en helt ny velgerguide, barnehagevalget.no. På barnehagevalget.no viser vi frem hva partiene i ulike kommuner mener om barnehagepolitikk og om private barnehager.

Vi er glade for å se at de fleste partiene er enige om å satse mer på kvalitet, og at alle vil sikre mer fleksible opptak til barnehager. Vi bidrar gjerne sammen med kommunen for å sikre både høyere kvalitet og mer kapasitet!

Men vi er uroet over svarene fra enkelte partier, som regel de som befinner seg ytterst på venstresiden, som virker å være mer opptatt av hvem som eier barnehagene enn av kvaliteten i tilbudet vi gir. Vi blir særlig bekymret når partiene signaliserer at kommunen skal kunne legge ned private barnehageplasser som foreldrene ønsker å benytte, og til og med at det offentlige bør kjøpe de private barnehagene og la kommunen drive disse.

Dette vil være å rasere mangfoldet i sektoren og forringe kvaliteten. Og det vil regelrett være å kaste skattepenger ut av vinduet. Private barnehager har minst like god kvalitet, større mangfold, konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår for de ansatte, litt mer fornøyde foreldre - og vi sparer fellesskapet for milliarder av kroner hvert år.

Private barnehager får imidlertid kun tilskudd for plassene vi klarer å fylle. Dermed er det foreldrenes valg av barnehage som avgjør om en privat plass består. Kommunene kan i dag riktignok nekte oss å etablere nye plasser, men den kan ikke legge ned eksisterende plasser som foreldrene ønsker å benytte.

Dersom partiene som er mer opptatt av eierskap enn av kvalitet vinner kommunevalget, kan vi risikere at det ikke lenger er foreldrene – men politikerne – som skal bestemme hvilken barnehage barna skal gå i.

En slik politisk risiko vil fjerne all forutsigbarhet og true selve fundamentet for privat barnehagedrift.

Derfor er høstens valg ekstremt viktig for de private barnehagene.

Vi oppfordrer alle som bryr seg om barnehagetilbudet lokalt til å gå inn på barnehagevalget.no og se hva partiene i vår kommune har svart på disse helt sentrale spørsmålene, som kan bety et være eller ikke-være for private barnehager i kommunen din.