www.mobarn.noVåre barnehager

Vennskap

Bolsøya barnehage arbeider aktivt med å fremme vennskapsrelasjoner mellom barna i barnehagen.