www.mobarn.noVåre barnehager

Barns medvirkning

Barna har rett til medvirkning i sin egen hverdag i barnehagen. De må få oppleve tilknytning og fellesskap. Barna må støttes til å undre seg og stille spørsmål.