www.mobarn.noVåre barnehager

Årets tema: Psykososialt barnehagemiljø og livsmestring

Vi ønsker fra første stund i barnehagen at barna skal oppleve gode relasjoner til oss voksne, de andre barna i barnehagen og vi vil være med på å fremme positive følelser hos barna i vår barnehage. Barn som føler seg trygg, ivaretatt og sett av andre fremmer barns psykiske helse og livsmestring.

Årets satsningsområde er psykisk helse og livsmestring. Ved å få gode relasjoner med hverandre, deler vi også noe følelsesmessig med hverandre. Er barna trygge, opplever gjensidighet, glede og bli sett/hørt er det enklere å få til gode samtaler og stunder sammen. Vi skal dette barnehageåret se mer på følelsesspekteret og snakke om hvordan vi opplever de ulike følelsene vi kjenner på. Hva vil kroppen gjøre når vi kjenner på de ulike følelsene, og hvilke farge vil barna sette på følelsen de kjenner, og vil de kunne sette ord på følelsen istedenfor å bruke kroppen i frustrasjon? Vi vil fremme de positive følelsene til barna, gå på lysglimtjakt, ta med barnas interesser inn i barnehagehverdagen, og vi vil hjelpe barna å regulere de negative følelsene de opplever på en god måte.

Vi ønsker også å motivere barna til å prøve igjen og igjen, så mestringsopplevelsen kjennes. Det er en god og veldig viktig følelse og kunne kjenne på; både at en må gjenta for å få til, og hvor deilig det er når den oppnås. Med motivasjon fra den voksne som er en nødvendig støttespiller på veien. Mestringsopplevelse gir barnet tro på egen læring og mestring, og gir barnet livsmestring.