www.mobarn.noVåre barnehager

Småtrolla

En dag i uka har vi aldersinndelte grupper, på tvers av avdelingene. Da er barna samlet til aktiviteter sammen med sine jevnaldrende.

Småtrolla

heter gruppa som består av 1- og 2-åringene våre. Her blir det mye sang- og musikkleik. Barna i denne alderen er kroppslig aktive og uttrykker seg mye gjennom hele kroppen. De skal lære seg selv å kjenne, de skal bli kjent med andre, både små og store, og de skal lære den store verden rundt å kjenne.

Gjennom sanger, rim og regler lærer barna navn på hverandre, benevnelser på kroppsdeler, dyr og mye, mye mer. Vi har et stort utvalg av materiale å velge fra, men starter gjerne med de kjente og kjære, som "Bæ, bæ, lille lam" og "Bjørnen sover", men innfører også nye etterhvert.

Som voksne i denne gruppa ønsker vi å være varme, kjærlige og vennlige i samspill med de små. At barna opplever god omsorg, er helt avgjørende for deres videre utvikling.

Vi oppmuntrer barna til å være språklig aktive og legger til rette for at de skal få erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og utvider deres ordforråd. Vi hjelper barna med å sette ord på følelser og hendelser, ved å være deltakende i barnas leik "på gulvet".

Rundt barnehagen har vi mye fugler og en spesiell er vår egen "KråkeBertil". Vi roper gjerne på ham når vi er ute og han kommer ofte og setter seg i et tre eller på gjerdet. Barna er opptatt av kråka vår og vi prater ofte om ham.

Vi følger et fast program for Småtroll-samlingene våre. Barna elsker gjentakelser, for da blir de trygge på det om skal skje. Vår erfaring er at mange av de yngste barna bruker lang tid på å observere det som skjer. Det er først når barnet virkelig er trygg og har lært sangen og dansen, eller rimet og regla, at det virkelig blir gøy!