www.mobarn.noVåre barnehager

Førskolegruppa

En dag i uka har vi aldersinndelte grupper, på tvers av avdelingene. Da er barna samlet til aktiviteter sammen med sine jevnaldrende.

Førskolegruppa

arbeider med oppgaver som skal være interessante og lystbetonte gjennom det siste barnehageåret. Det kan være stort sprik i alder, modning og interesser, så mye av opplegget vil fortsatt være preget av en lekende tilnærming. Barna skal utvikle nysgjerrighet og en positiv holdning fram mot skolestart. På høsten inviterer vi 1. klasse ved Bolsøya skole på besøk i barnehagen. Da får 5- og 6-åringene utveksle litt erfaringer fra skolestarten. På våren blir førskolebarna invitert på skolebesøk.

Vi skal øve på å

 • vente på tur og rekke opp hånda når man skal si noe i gruppa.
 • ta imot og utføre beskjeder
 • kjenne igjen og kunne skrive sitt eget navn
 • få riktig blyantgrep og øve på skriveretning
 • tegne og fargelegge innafor streken
 • bli selvhjulpne med påkledning, dogåing og hygiene
 • holde orden på arbeidsplassen sin
 • bli kjent med skolebegrep som pult, tavle, friminutt, elev, osv.

Vi skal også ha rom for gode samtaler, høytlesing fra bøker, samt lære rim, regler og ellinger. Vi skal klappe stavelser, gjenkjenne andres bokstaver i navnet, leke sangleker og bruke kroppene våre til å danne bokstaver. Kanskje finner vi bokstaver ute i naturen også?

Barna skal få trene på språklig bevissthet gjennom lytting og samtale, men også med ulike hjelpemidler. Vi kan spille med kort der kortet med bilde av en hane danner par med kortet som har bilde av en svane. Hvorfor blir det et par? Er det noe som rimer? Kan det være lydene? Her er det mye spennende for barna våre!

Barna kan få et godt grunnlag før skolestart ved at både barnehage og hjem deltar. Nyttige tips til aktiviteter sammen med førskolebarn, er å

 • lese sammen og lytte til bøker
 • snakke sammen om innholdet i boka
 • fortelle hverandre historier, vitser og gåter
 • leke med språk og bokstaver, og rime på ord
 • vise at lesing er gøy og gir både nytte og glede
 • jakte på matematikk i hverdagen, i bilen, hjemme, på TV, osv.
 • gi barnet sjansen til å klare oppgaver selv og gi positive tilbakemeldinger
 • lære barnet å ta ansvar for oppgaver det kan mestre
 • lære barnet "folkeskikk" og forvente et godt samspill med andre 
 • være en god rollemodell som voksen
 • bruke leik for å skape nysgjerrighet i forhold til tall og bokstaver

 Husk at som foreldre, er du ditt barns første og viktigste lærer!